Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska

Zasadą jest, że wspólnicy spółek osobowych ponoszą odpowiedzialność w sposób pełny za zobowiązania spółek względem ich wierzycieli, co oznacza to, że jeśli spółki nie są w stanie spłacić samodzielnie swoich zobowiązań, jej wierzyciele mogą sięgnąć do kieszeni wspólników. Od tej zasady istnieją wyjątki np. kwotowe ograniczenie odpowiedzialności komandytariuszy.

Suma komandytowa jest oznaczonym kwotowo w umowie spółki komandytowej zakresem odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli spółki. Jest to zatem granica powyżej, której wierzyciel nie może domagać się spłaty jego należności względem spółki komandytowej. Im jest ona niższa, tym odpowiedzialność ta może być mniejsza. Co ważne postanowienia umowy spółki określające wysokość sumy komandytowej nie są jedynymi, które mają wpływ na zakres odpowiedzialności komandytariuszy względem wierzycieli spółki.