Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
spolka-komandytowa-rejestracja

Spółka komandytowa stanowi odrębny typ spółki prawa handlowego. Zaliczamy ją do kategorii spółek osobowych.

O tego rodzaju charakterze przesądzają takie cechy, jak względnie trwały skład osobowy, duże znaczenie cech poszczególnych wspólników oraz brak wyodrębnionych organów prowadzących sprawy spółki.

Czy spółka komandytowa posiada zdolność prawną?
Spółka komandytowa jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Warto jednak pamiętać, że Kodeks Spółek Handlowych przyznał podmiotowość prawną. Spółka ma więc możliwość nabywania we własnym imieniu praw, zaciągania zobowiązania, pozywania oraz bycia pozywaną.

Wspólnikami w spółce komandytowej mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i jednostki organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznała zdolność prawną.