Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska

Działalność spółki komandytowej może zostać zawieszona jeśli nie zatrudniała ona żadnego pracownika, a jej wspólnicy złożyli odpowiedni wniosek do KRS wraz z formularzem KRS-Z62.
Zawieszenie działalności powoduje, że firma zostaje zwolniona z prowadzenia bieżących działań, ale nadal pozostaje w niezmiennych stosunkach z innymi podmiotami prawnymi i ma możliwość podejmowania części dotychczasowych czynności gospodarczych.

Właściciele spółek komandytowych często decydują się na takie rozwiązanie, aby uchronić firmę przed koniecznością jej zamknięcia. W okresie zawieszenia firma praktycznie nie generuje kosztów. Jej wspólnicy są zwolnieni z obowiązku opłacania składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy.

Spółka będąca w zawieszeniu zostaje zwolniona z obowiązku składania deklaracji podatkowych oraz obowiązków takich, jak sporządzenie sprawozdania finansowego czy zamknięcie ksiąg rachunkowych.

Zawieszenia dokonuje się poprzez powzięcie uchwały przez wszystkich wspólników – komplementariuszy i komandytariuszy. Okres zawieszenia może trwać od 30 dni do 24 miesięcy i następuje po złożeniu wniosku. Jeśli po upływie dwóch lat nie zostanie złożony kolejny wniosek – o wznowienie działalności, firma automatycznie zostanie wznowiona.