Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska

Spółka komandytowa zyskała swoją popularność i jest często wybieraną formą prowadzenia działalności.

Specyfika tej spółki polega na tym, że to nie spółka jako podmiot jest podatnikiem podatku dochodowego, ale każdy wspólnik prowadzący działalność gospodarczą w tej formie.

Zatem zaliczka na podatek dochodowy w spółce komandytowej jest wpłacana przez każdego ze wspólników.

Spółkę komandytową charakteryzuje podział na dwa rodzaje wspólników:

  • komplementariusze-odpowiadający z zobowiązania spółki w sposób nieograniczony, prowadzą sprawy spółki i reprezentują ją na zewnątrz
  • komandytariusze- nie działający w spółce, a wnoszący jedynie wkład kapitałowy. Odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości deklarowanej w umowie kwoty, zwanej sumą komandytową.

Podatnicy, którzy rozliczają się na ogólnych zasadach mają obowiązek bez wezwania wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy.

Zaliczka na podatek dochodowy za ostatni miesiąc podlega wpłacie w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.

Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzić działalność mają prawo do wpłacania zaliczki w okresach kwartalnych, co jest dla nich udogodnieniem.

Podstawą do obliczania kwoty zaliczki, w tym przypadku jest ustalany na podstawie uzyskanego dochodu, co weryfikuje prowadzona przez podatnika podatkowa księga przychodów i rozchodów.