Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
spolka-komandytowa

Spółka komandytowa to spółka osobowa posiadająca zdolność do czynności prawnych. Jej celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania działalności gospodarczej opowiada jeden wspólnik – komplementariusz, a drugi – komandytariusz jest odpowiedzialny w zakresie ograniczonym. Podstawę prawną podmiotu w systemie prawnym stanowi Kodeks Spółek Handlowych.

Do najważniejszych zalet spółki komandytowej należą:
– jednokrotne opodatkowanie zysków spółki
– możliwość wyboru stawki liniowej dla dochodu podmiotu gospodarczego
– ograniczenie odpowiedzialności wspólników
– możliwość uczynienia komplementariuszem np. spółki akcyjnej lub spółki z o.o.
– szerokie możliwości modyfikowania postanowień ustawowych
– brak wymogu kapitału zakładowego
– możliwość bieżącego rozliczania przez wspólników dochodów i strat
– podział ról na wspólników prowadzących i nadzorujących

Spółka komandytowa jest dobrym wyborem dla osób, które chcą prowadzić przedsiębiorstwo na większą skalę, a brak podwójnego opodatkowania stanowi kolejny mocny argument za wybraniem tej formy prawnej.