Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
spółka komandytowa

Sprawa zaległości podatkowych w spółce komandytowej jest warta przeanalizowanie, ze względu na to, że w tejże spółce odpowiedzialność  nie zawsze jest taka sama.

Odpowiedzialność komandytariuszy za zaległości podatkowe w spółce zależna jest od wysokości sumy komandytowej.

Oznacza to, że komandytariusz, który wniósł do spółki komandytowej wkład równy lub wyższy od sumy komandytowej, nie jest zobowiązany wobec organów podatkowych.

Wysokość sumy komandytowej ustalana jest dowolnie w umowie spółki.

W przypadku odpowiedzialności komplementariuszy sprawa ma się nieco inaczej. Każdy Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Co więcej ciążąca na nim odpowiedzialność nie kończy się w chwili wystąpienia ze spółki. Musi on uregulować zaległości powstałe za czasów, gdy komplementariusz był wspólnikiem spółki.

Z płatnościami nie ma konieczności się spieszyć. Dopóki komplementariusz nie otrzyma decyzji o odpowiedzialności, nie ma obowiązku zapłaty zaległości podatkowej.

WAŻNE!

  1. Odpowiedzialność spadnie na komplementariusza tylko wtedy, gdy spółka nie będzie w stanie sama spłacić należności.
  2. Komplementariusz nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli od roku, w którym powstała zaległość minęło 5 lat.