Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej przez wspólnika

Spółka komandytowa przeznaczona jest głównie dla grupy wspólników, w której jedna osoba ma kapitał, a druga pomysł na biznes.

W przepisach Kodeksu Spółek Handlowych znajdziemy informacje związane zarówno z powstawaniem spółek jak również ich ustaniem. Jedną z częściej wybieranych form prawnych jest spółka komandytowa.

Często w tematyce funkcjonowania spółek komandytowych pojawiają się wątpliwości związane z ustaniem tego rodzaju spółki. Jedną z przyczyn ustania tej formy prawnej jest wypowiedzenie umowy spółki komandytowej przez wspólnika. Ostatecznie ten krok ze strony wspólnika może prowadzić do likwidacji spółki.

Nie istnieją konkretne uregulowania związane z postępowaniem w tej sytuacji. Istotne jest tutaj zastosowanie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych odnoszące się do wypowiedzenia umowy spółki jawnej przez jej wspólnika. Odpowiednie stosowanie przepisów dot. spółki jawnej w zakresie funkcjonowania spółki komandytowej dopuszczalne jest na podstawie art. 103 k.s.h.

Warto podkreślić, że jeżeli spółka komandytowa została zawarta na czas nieokreślony to wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że wypowiedzenia dokonuje się  w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom.