Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
spolki-komandytowe

Spółka komandytowa stanowi jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Kodeks Spółek Handlowych przyznał jej podmiotowość prawną co oznacza, że podmiot może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywana.

Charakterystyczną cechą spółki komandytowej jest istnienie dwóch kategorii wspólników. Mowa tutaj o:
– komandytariuszach
– komplementariuszach

Celem wyróżnienia jest odmienne ukształtowanie ich pozycji prawnej w spółce.

Komplementariusz jest wspólnikiem aktywnym, prowadzącym sprawy spółki oraz reprezentującym podmiot na zewnątrz. Posiada nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, co oznacza odpowiedzialność własnym majątkiem.

Komandytariusz jest wspólnikiem pasywnym, który nie prowadzi spraw spółki i nie reprezentuje jej na zewnątrz. Odpowiedzialność tego wspólnika ogranicza się do określonej w umowie tzw. sumy komandytowej. Wspólnik wolny jest od odpowiedzialności w zakresie wniesionego wkładu.

Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną.