Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska

Wkład komandytariusza, w odróżnieniu od wkładów komplementariuszy, może polegać na:

  1. zobowiązaniu do świadczenia pracy lub usług na rzecz spółki,
  2. wynagrodzeniu za usługi oddane przy powstaniu spółki.

Jednak, aby powyższe świadczenia mogły stanowić wkład komandytariusza, musi być spełniony warunek, aby inne wkłady wniesione przez niego do spółki, były równe lub wyższe sumie komandytowej.

Wnoszenie takich wkładów przez komandytariusza ograniczałoby możliwość dochodzenia roszczeń przez wierzycieli. Udziały lub akcje stanowiłyby jednocześnie przedmiot jego zabezpieczenia, jak i przedmiot zabezpieczenia komplementariusza, czyli spółki. Zatem zamiast z dwóch różnych mas majątkowych, wierzyciel w rzeczywistości dochodziły roszczeń z tych samych praw. 

W umowie spółki stosunek między wkładem komandytariusza, a określoną sumą komandytową może kształtować się w następujący sposób:

  • wartość wkładu odpowiada wysokości sumy komandytowej,
  • wartość wkładu jest wyższa niż suma komandytowa,
  • wartość wkładu jest niższa niż suma komandytowa.

Komplementariusz i komandytariusz