Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
jak przekształcić spółkę

W marcu 2020 r. do użytku weszła nowelizacja przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, która dotyczy w dużej mierze zmian w procedurze przekształcania spółek.

Jednymi z najbardziej popularnych przekształceń jest przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową. Procedura ta, dzięki nowym przepisom będzie mniej kosztowna i znacznie skrócona.

Do tej pory obowiązkowe były badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta i dotyczyły wszystkich rodzajów spółek, w tym spółki komandytowej.

1 marca b.r. zniesiono obowiązek sporządzania opinii biegłego rewidenta podczas przekształcenie spółki, co pozwoli skrócić całą procedurę nawet o 3 miesiące oraz znacznie obniżyć koszty tego przedsięwzięcia.

Koszty procesu ograniczają się także dzięki zmniejszeniu liczby koniecznych do przekształcenia w spółkę komandytową dokumentów. Jest tak, ponieważ:

  • zrównano uchwałę o przekształceniu z zawarciem umowy spółki przekształconej
  • zniesiono obowiązek złożenia przez wspólników oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej

Dzięki wprowadzonym zmianom, przedsiębiorcom będzie zapewne łatwiej podjąć działania związane z przekształceniem swojej spółki.