Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
umowa-spolki-komandytowej

Spółka komandytowa należy do grona spółek osobowych. Wybierana jest najczęściej przez osoby, które chcą prowadzić działalność w taki sposób, że jeden wspólnik całkowicie angażuje się w sprawy spółki, a drugi chce ograniczyć swój udział do zapewnienia wkładu finansowego.

Komplementariusze odpowiadają za długi spółki bez ograniczenia, swoim prywatnym majątkiem.

Odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona do wysokości tzw. sumy komandytowej.

Co powinna zawierać umowa spółki komandytowej?

Umowa powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego oraz powinna zawierać:
– firmę (nazwę) i siedzibę spółki,
– przedmiot działalności spółki,
– czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
– oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
– oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).

Spółkę rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Założenia i rejestracji spółki można dokonać tradycyjnie lub elektroniczne.