Jakie składki ZUS musi płacić wspólnik spółki komandytowej?

Wspólnicy w spółkach komandytowych opłacają składki na podobnych zasadach, jak osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.