Planowane zmiany w podatku dochodowym

W spółce komandytowej podatnikami podatku od zysku są wspólnicy spółki. W spółce tej nie występuje