Zmiana umowy spółki komandytowej

Przepisy prawne umożliwiają modyfikację pierwotnych zapisów umowy zawartych przez wspólników spółki komandytowej. Warto jednak zwrócić