Aktualizacja danych w KRS

Obowiązkiem każdej spółki, w tym spółki komandytowej jest zgłaszanie istotnych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.