Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej przez wspólnika

Spółka komandytowa przeznaczona jest głównie dla grupy wspólników, w której jedna osoba ma kapitał, a