Wkład komandytariusza do spółki komandytowej

Wkład komandytariusza, w odróżnieniu od wkładów komplementariuszy, może polegać na: zobowiązaniu do świadczenia pracy lub