Ustanie spółki komandytowej

Spółka komandytowa należy do grona spółek osobowych. Celem jej utworzenia jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną