Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna jest odrębnym typem spółki, zaliczanym do kategorii spółek osobowych, do której należą spółka