Jak sprzedać udział w spółce komandytowej?

Pojęcie „udział” jest dość wyolbrzymione, ponieważ w przypadku spółki komandytowej możemy mówić o „ogóle praw