Czy spółka komandytowa musi sporządzać sprawozdanie finansowe?

Pod koniec każdego roku, spółki prawa handlowego mają obowiązek składania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru