Zalety spółki komandytowej

Spółka komandytowa to spółka osobowa posiadająca zdolność do czynności prawnych. Jej celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa