Organy w spółce komandytowej

W przypadku spółki komandytowej nie występują organy takie, jak zarząd oraz rada nadzorcza, aczkolwiek ich