Rodzaje wspólników w spółce komandytowej

W spółce komandytowej wyróżniamy dwa rodzaje wspólników, którymi są: komplementariusz – ponosi on pełną odpowiedzialność