Rejestracja spółki komandytowej w KRS

Jednym z etapów tworzenia spółki komandytowej jest jej zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców (Krajowym Rejestrze Sądowym).