Uproszczenie zasad przekształcania w spółkę komandytową

W marcu 2020 r. do użytku weszła nowelizacja przepisów kodeksu spółek handlowych, która dotyczy w