Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową przynosi korzyści polegające na uniknięciu podwójnego opodatkowania,