Definicja aportu

Aport jest niefinansowym wkładem wspólnika w majątek spółki. Może on zostać wniesiony w postaci wartości