Reprezentowanie spółki komandytowej

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, spółkę komandytową reprezentują komplementariusze. Przy czym w umowie spółki można: