Reprezentowanie spółki komandytowej

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, spółkę komandytową reprezentują komplementariusze. Przy czym w umowie spółki można: