Prawo komandytariusza do reprezentowania spółki komandytowej

Komandytariusze mogą reprezentować spółkę wyłącznie w roli pełnomocników, w tym także prokurentów. Prokura to szczególny