Pozycja wspólników w spółce komandytowej

Myśląc o spółce komandytowej często myślimy o charakterystycznym podziale wspólników. Mowa tutaj o komplementariuszu oraz