Czy spółka komandytowa jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej?

Spółka komandytowa to jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.