Czy spółkę komandytową prowadzi zarząd?

Spółka komandytowa zgodnie z treścią Kodeksu Spółek Handlowych nie wymaga ustanowienia zarządu jako organu władzy.