Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki

Spółka komandytowa dzieli wspólników na dwie kategorie: komplementariusze i komandytariusze. Różni ich między innymi odmienny