Znaczenie sumy komandytowej

Zasadą jest, że wspólnicy spółek osobowych ponoszą odpowiedzialność w sposób pełny za zobowiązania spółek względem