Odpowiedzialność komandytariusza działającego bez umocowania lub przekraczającego zakres umocowania

Kodeks Spółek Handlowych informuje o tym, że komplementariusze spółki komandytowej mają prawo działania z imieniu