Suma komandytowa

Komandytariusz w spółce komandytowej jest wolny od osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, pod warunkiem, że