Jak wyglądają podatki w spółce komandytowej?

W spółce komandytowej co najmniej jeden wspólników określany jest jako komandytariusz, a drugi jako komplementariusz.