Obniżenie sumy komandytowej

W spółce komandytowej wyróżniamy dwie grupy wspólników: komplementariuszy, którzy są odpowiedzialni za zobowiązania spółki bez