Likwidacja spółki komandytowej

Jednym ze sposobów na zakończenie działalności spółki komandytowej jest przeprowadzenie procedury jej likwidacji. Jest to