Regulacje prawne dotyczące spółki komandytowej

Spółka komandytowa należy do grona spółek osobowych. Jej funkcjonowanie na rynku regulowane jest przepisami Kodeksu