Fundacja wspólnikiem

Wspólnikami w spółkach komandytowych w Polsce są zazwyczaj osoby fizyczne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.