Podstawowe informacje o spółce komandytowej

Spółka komandytowa jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Jej przepisy reguluje Kodeks Spółek Handlowych.