Czy obowiązek zgłoszenia do CRBR dotyczy także spółek komandytowych?

Obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do rejestru dotyczy również spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. W przypadku tych