Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
Spory w spółce komandytowej

W każdej działalności gospodarczej zdarzyć się może sytuacja, w wyniku której pomiędzy wspólnikami dojdzie do kłótni, która pomimo chęci nie będzie chciała się odpowiednio rozwiązać.


Co zrobić, jeżeli spółka komandytowa nie może już funkcjonować normalnie ze względu na trwający spór?

Po pierwsze – zaskarżanie uchwał
W spółce komandytowej możliwe jest zaskarżenie uchwały. Procedura nie wymaga wniesienia sprzeciwu po podjęciu uchwały przez pozostałych wspólników. Przedsiębiorca powinien jednak pamiętać, że niezbędne jest wykazanie sprzeczności zaskarżonej uchwały z ustawą lub udowodnienie, że podjęta została w celu obejścia prawa.

Po drugie – powództwo
Jeżeli konsultacja ze skłóconym wspólnikiem nie przynosi rezultatu to możliwe jest wniesienie powództwa o wyłączenie wspólnika ze spółki. Rozwiązanie to wybierane jest w przypadku, gdy osoba działa na szkodę spółki. Warunkami, jakie należy spełnić jest wystąpienie ważnego powodu po stronie wspólnika winnego (na przykład prowadzenie działalności konkurencyjnej lub nadużycia finansowe) i drugi warunek, czyli konieczność wystąpienia powództwa przez wszystkich pozostałych wspólników.

Po trzecie – wypowiedzenie umowy
Ostry konflikt pomiędzy wspólnikami może także powodować zastanowienie się nad celowością dalszego funkcjonowania spółki. Wspólnik spółki komandytowej ma prawo złożyć stosowne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, która skutkować będzie jej rozwiązaniem. Wypowiedzenie nie może zostać dokonane później niż na sześć miesięcy przed końcem każdego roku obrotowego.