Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
spolka-komandytowa-cit

Spółka komandytowa należy do grona spółek handlowych, które posiadają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Umowa spółki zostaje zawarta w formie aktu notarialnego przez komplementariusza i komandytariusza. Obowiązkiem wspólników spółki jest dokonanie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do tej pory spółka nie była zobowiązana do opłacania podatku dochodowego. Od 2021 roku jednak wprowadzone zostaną zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z planowanymi zmianami dochody spółek komandytowych będą opodatkowane na takich samych zasadach jak pozostałych osób prawnych – na poziomie spółki i na poziomie wspólników.

Na rynku możemy zaobserwować tendencję malejącą w statystykach dotyczących zakładania spółek komandytowych. Przyszli przedsiębiorcy rezygnują z założenia spółki komandytowej z powodu wdrażanych zmian w ich opodatkowaniu oraz zasad funkcjonowania na rynku.