Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
typ spółki

Spółka komandytowo-akcyjna jest odrębnym typem spółki, zaliczanym do kategorii spółek osobowych, do której należą spółka jawna, partnerska oraz komandytowa. Powstanie tego rodzaju spółki miało na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą.

Póki co*, spółka komandytowo-akcyjna jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Spółka ta może więc nabywać we własnym imieniu prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Organizacja spółki komandytowo-akcyjnej:

  • statut spółki → akt notarialny
  • kapitał zakładowy → minimum 50 000 zł → obowiązek wniesienia kapitału
  • wspólnicy → komplementariusze i akcjonariusze → co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) → komplementariusza reprezentują spółki oraz prowadzą sprawy spółki → co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem → akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki

*Przez sejm przyjęty został projekt o wprowadzeniu podatku CIT do spółek komandytowych- jeśli senat przyjmie ustawę, spółka komandytowa, a co za tym idzie spółka komandytowo-akcyjna będą jednostkami posiadającymi osobowość prawną.