Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
spolka-osobowa

Spółka komandytowa jako spółka osobowa – o czym warto pamiętać? Spółka komandytowa należy do grona spółek osobowych, które tworzone są w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą. W tej formie prawnej za zobowiązania wobec wierzycieli jeden wspólnik (komplementariusz) w sposób nieograniczony, a drugi (komandytariusz) posiada ograniczoną odpowiedzialność.

Czym charakteryzuje się spółka osobowa?
To spółka prawa handlowego, której działalność opiera się na osobistej więzi między wspólnikami. Ten rodzaj spółek posiada zdolność prawną co oznacza, że podmiot może we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.
Spółki osobowe posiadają zdolność sądową i procesową. Mogą samodzielnie występować w procesie sądowym (jako strona, pozywać i być pozywane).
Spółki osobowe powstają z chwilą wpisu do KRS, który poprzedzony jest zawarciem umowy spółki.

Co w przypadku zmiany składu wspólników? Z racji tego, że funkcjonowanie spółki znacząco opiera się na więzi wspólników, Kodeks Spółek Handlowych wprowadził szczególne wymogi związane z przeniesieniem ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.
Przeniesienie jest możliwe tylko wtedy, gdy umowa na to zezwala. KSH wymaga uzyskania pisemnej zgody udzielonej przez pozostałych wspólników.

Ustanie bytu następuje w momencie wyrejestrowania jej z KRS.