Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
Ceny transferowe

Spółka komandytowa to podmiot, który zobowiązany jest podobnie jak inne firmy do sporządzania dokumentacji cen transferowych i dotyczy nie tylko transakcji handlowych pomiędzy podmiotami powiązanymi, ale również zawarcia umowy spółki komandytowej.


Zgodnie z ustawą o podatku PIT i CIT – jeżeli umowa zawierana jest pomiędzy wspólnikami powiązanymi i łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 tysięcy euro, to wówczas dokumentacja cen transferowych powinna zostać sporządzona.

Kiedy więc spółka komandytowa uznana zostaje za podmiot powiązany oraz kiedy wymagane będzie w tym celu sporządzanie dokumentacji?

  1. jeżeli przedsiębiorstwo bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem lub w jego kontroli
  2. jeżeli ta sama osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej pośrednio lub bezpośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami lub w ich kontroli, albo posiada udział w kapitale tych podmiotów
  3. jeżeli pomiędzy podmiotami występuje powiązanie o charakterze rodzinnym lub powiązanie takie zachodzi pomiędzy osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządcze/kontrolne
    pomiędzy podmiotami, którymi występuje powiązanie wynikające ze stosunku pracy lub powiązanie majątkowe