Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska

W spółce komandytowej wyróżniamy dwa rodzaje wspólników, którymi są:

  • komplementariusz – ponosi on pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w zamian za to jest wspólnikiem uprawnionym do prowadzenia spraw spółki oraz reprezentowania jej wobec innych podmiotów,
  • komandytariusz – odpowiedzialność tego wspólnika jest ograniczona w sposób opisany poniżej, ograniczenie odpowiedzialności wiąże się jednak z mniejszym wpływem komandytariuszy na funkcjonowanie spółki. Wspólnicy tacy nie mogą, bowiem jej samodzielnie reprezentować, a ich głos jest brany pod uwagę tylko w najważniejszych sprawach spółki. 

Spółka komandytowa reprezentowana jest przez komplementariusza, zaś komandytariusz może występować jedynie w roli pełnomocnika lub prokurenta. Komplementariusza określa się często jako członka dominującego, ponieważ w firmie spółki nie można umieścić nazwiska komandytariusza, a komandytariusza tak.